Alleen verkrijgbaar mits voorschrift of vrij verkrijgbaar

Over het algemeen schrijft de arts een geneesmiddel voor en levert de apotheker het vervolgens af aan de patiënt.
Tal van geneesmiddelen kunnen enkel worden voorgeschreven onder bepaalde voorwaarden en aan een bepaald type van patiënten. De diagnose van de arts is essentieel om het geneesmiddel voor te schrijven dat het best beantwoordt aan de noden van de patiënt.
Daarnaast kunnen patiënten bepaalde geneesmiddelen verkrijgen zonder voorschrift van een arts. Deze vrij verkrijgbare geneesmiddelen, ook bekend als OTC-geneesmiddelen (‘over the counter’), voorkomen of behandelen kwalen en symptomen die goedaardig of van voorbijgaande aard zijn.
Zoals alle geneesmiddelen zijn ze onderworpen aan strenge vereisten op vlak van kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid. OTC-geneesmiddelen zijn uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar.
Zelfzorg veronderstelt een aantal voorzorgen. Zo mogen OTC-geneesmiddelen maar gedurende een beperkte tijd gebruikt worden. In bepaalde gevallen kan enkel de consultatie van een arts uitkomst bieden. Dit is met name het geval als: